informatie


Een ritueel

Een ritueel is een handeling op een bepaald moment, op een bepaalde plaats en met een bepaalde bedoeling. Rituelen geven ergens betekenis aan.
Zo zit ons leven vol met “dagelijkse rituelen” die ons veiligheid en vertrouwen bieden.
Bij een afscheid bieden rituelen houvast.
“Houvast” komt van “vasthouden, je ergens aan vastgrijpen, steun zoeken”.
Door tijdens de afscheidsdienst gebruik te maken van symbolen en rituelen kan ik een houvast bieden.

Rituelen rond de dood
Rituelen rond de dood zijn niet nieuw. Veel gebruiken of gewoonten zijn al eeuwenoud. Vaak staan we er niet bij stil dat het rituelen zijn. Voorbeelden zijn het verzorgen en opbaren van de overledene, het bezoeken van de familie, het versturen van rouwkaarten, het samen sluiten van de kist of het zelf dragen bij de uitvaart. Ook het neerleggen van bloemen, het aansteken van kaarsen of het bezoeken van het graf horen bij deze rituelen.
Voor de afscheidsdienst zoek ik naar rituelen die het persoonlijk maken.

Uitvaartverzorger en Ritueel begeleider
De uitvaartverzorger stemt met u alle wensen rond de uitvaart af en draagt zorg voor alle formele en praktische zaken.
Als de afscheidsdienst plaatsvindt in een crematorium, kan de uitvaartverzorger u vragen of u hulp wilt van een begeleider. Ik geef graag, in nauwe samenwerking met u, vorm en inhoud aan de afscheidsdienst.

Wat kost begeleiding?
U kunt mij vrijblijvend om informatie vragen.
Sommige (zorg)verzekeraars vergoeden begeleiding. U kunt dit nakijken in uw polis
of bij uw verzekeraar navragen.