“rondom afscheid”

Betrokken bij het afscheid

Ik bezoek uw familie voor het gesprek, dat meestal 2 tot 3 uur duurt.
In de tussenliggende dagen is er meerdere keren contact om alles goed te overleggen.
Ik ben voorganger tijdens de afscheidsdienst.
Na afloop ontvangt u de teksten die tijdens de dienst gelezen zijn. U kunt deze bijvoorbeeld opnemen in een herinneringsboek. Op latere momenten kunnen deze woorden u troost bieden.

Bij naderend afscheid

Als u weet dat een naaste gaat overlijden of als u over uw eigen afscheid wilt praten,
kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Rouw – en verliesbegeleiding

Soms is een verlies niet alleen te dragen.
Dan kan het goed zijn als iemand “een stukje meeloopt” en met u naar het verlies kijkt. Meer informatie daarover kunt u lezen op de pagina Rouw- en Verliesbegeleiding.