ritueel begeleiden

Wat doe ik ?

In het kort gezegd: Ik help u bij het samenstellen van de afscheidsdienst.
Daarbij is veel ruimte voor uw eigen ideeën.
Een gesprek vormt de basis, waarbij allereerst ruimte is om te vertellen wat er is gebeurd en waar aandacht is voor het verdriet en de wirwar van gevoelens.

Hoe komt de afscheidsdienst tot stand?

Ik bespreek met u de wensen en mogelijkheden en naar wat u zelf kunt of wilt doen.
In het gesprek wordt duidelijk wat in het leven van de overledene belangrijk was en wat centraal mag staan tijdens de afscheidsdienst. Dat is als het ware de “rode draad”.
We zoeken samen naar een persoonlijk symbool.

Woorden nemen een groot deel van de afscheidsdienst in. Soms is het moeilijk de juiste woorden te vinden om uit te drukken wat men voelt of beleeft. Dan kunnen muziek, foto’s of andere creatieve vormen ook heel veel zeggen. Door vormen te gebruiken die bij de overledene passen krijgt de afscheidsdienst een persoonlijk karakter.

Ik help u bij het zoeken en schrijven van de teksten. Dat kan een gedicht zijn, een mooie tekst of het levensverhaal.

Soms vindt men het te moeilijk om zelf te spreken maar wil men wel graag “iets doen”. Samen zoeken we dan naar een mooi en passend gebaar zoals bijvoorbeeld het aansteken van kaarsjes, het neerleggen van bloemen of persoonlijke voorwerpen. Als er ( kleine ) kinderen zijn wil ik die ook graag bij de dienst betrekken.
Het zijn vaak eenvoudige maar mooie handelingen die steun, troost en houvast bieden.

Om te weten of alles aan uw wensen voldoet laat ik u de dienst vooraf lezen.