rouw – en verliesbegeleiding

Rouw is de keerzijde van Liefde
Als iemand van wie je hield overlijdt, lijkt het alsof de wereld stil staat.
Je wordt helemaal in beslag genomen door wat je nu overkomen is.
In het begin komt er zoveel op je af dat je nauwelijks stil kunt staan bij het verlies en soms lijkt het of er geen tijd is voor de emoties die daarbij horen.
Het echt beseffen dat iemand er niet meer is komt pas daarna.
Dan pas voel je het gemis en weet je dat jouw leven verder gaat, zonder die ander.

Rouwen heeft te maken met verliezen
Het verliezen van een dierbare zorgt voor allerlei reacties en dat is wat we “rouw” noemen.
Je wordt heen en weer geslingerd tussen de pijn van het verlies en het opnieuw inrichten van je leven.
Het is een zoektocht binnen, wat we wel eens noemen, jouw “rouwlandschap” en die duurt voor de een langer dan voor de ander…..

want…..rouwen is heel persoonlijk
Jouw verbondenheid met degene die is overleden zorgt er voor dat je op jóuw manier rouwt. En die ruimte moet er zijn…
Het verliezen van een partner is anders dan het verliezen van een kind.
Is er een dierbaar familielid overleden of iemand die verder van je afstaat?
Ook de manier of de leeftijd waarop iemand overlijdt heeft invloed op het rouwen.

Er zal een moment komen dat je het verlies “een plek kunt geven”.
Dat is niet bij iedereen hetzelfde en vaak zijn er onverwachte momenten waarop het gemis ineens weer sterk voelbaar is. Een beweging als bij eb en vloed.
Steun, liefde en begrip van anderen zijn belangrijk omdat het dan beter te dragen is.

Het rouwen kan iemands leven zo gaan beheersen dat het extra aandacht nodig heeft.
Je moet even werkelijk de tijd nemen om naar het verlies te kijken.
Hiervoor kunt u steun zoeken bij iemand die rouw- en verliesbegeleiding biedt.